1ο Συνέδριο Σχολικών Δραστηριοτήτων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας


Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, προγραμματίζει το 1ο Συνέδριο Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, με θέμα:

«Πρωτοβάθμια Βιωματική Εκπαίδευση και Σχολικά Προγράμματα»,

που θα πραγματοποιηθεί στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, στις 12 και 13 Ιουνίου 2015. Το συνέδριο στοχεύει στην καλλιέργεια της επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών, την αξιοποίηση της έρευνας και των καλών πρακτικών που αναπτύσσονται στις σχολικές μονάδες, την καλλιέργεια της επιστημονικής επικοινωνίας για τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και την ενδυνάμωση του έργου των εκπαιδευτικών εν γένει. Το συνέδριο έχει χαρακτήρα επιμορφωτικό και μετεκπαιδευτικό και απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς της Δ. Π. Ε. Μεσσηνίας, που είτε θέλουν να υποβάλουν εισήγηση με τη μορφή ηλεκτρονικής αφίσας, είτε θέλουν να το παρακολουθήσουν.

Για τη διεξαγωγή του και προκειμένου να διευκολυνθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Μεσσηνίας, θα αξιοποιηθούν οι διαθέσιμες Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Συγκεκριμένα οι εισηγήσεις θα έχουν την μορφή ηλεκτρονικής αφίσας (e-poster) και μετά το πέρας του συνεδρίου θα βρίσκονται διαθέσιμες διαδικτυακά. Σε όλους τους εισηγητές θα δοθεί βεβαίωση εισήγησης σε μορφή ηλεκτρονικής αφίσας και σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Παράλληλα με τις εργασίες του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί η Έκθεση Μαθητικής Δημιουργίας Σχολικών Δραστηριοτήτων «Η Χώρα της Μάθησης», για τρίτη συνεχή χρονιά. Ακολουθεί το αναλυτικό πλαίσιο υλοποίησης του Συνεδρίου με επιμορφωτικό και μετεκπαιδευτικό χαρακτήρα.

 

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας

Σχολικές Δραστηριότητες

 

Θεάσεις από 05/2015

© 2014-2016 Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας